காய்ச்சலுக்கு நாட்டு மருந்து! - குழந்தையின் உயிரைப் பறித்த உறவினர் ‘அட்வைஸ்’

காய்ச்சலுக்கு நாட்டு மருந்து! - குழந்தையின் உயிரைப் பறித்த உறவினர் ‘அட்வைஸ்’
காய்ச்சல், தீராத வயிற்றுப்போக்கு இருந்த குழந்தைக்கு நாட்டு மருந்து கொடுத்ததால், அக்குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.