ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்தியாவில் சரிவடைவது ஏன்?

ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்தியாவில் சரிவடைவது ஏன்?
ஒன்-பிளஸ் மொபைலை வாங்கியவர்களில் 10-15% வாடிக்கையாளர்கள் முன்னால் ஐபோனை பயன்படுத்திவிட்டு அதிலிருந்து மாறியவர்கள்.